Album Michielsen 1937-2. Hoofdgebouw S.S.-Hoofdbureau te Bandoeng ed